להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים ������ ������ ������ ������ ������������������������������������ ������������������������������ ������������������������ ������������������������������ ������������������������������������������ ������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������ ������������������������ ������������

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של ������ ������ ������ ������ ������������������������������������ ������������������������������ ������������������������ ������������������������������ ������������������������������������������ ������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������ ������������������������ ������������