להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים ������ ������ ���������� �������� �������� ���� ���������� ������ ����������

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של ������ ������ ���������� �������� �������� ���� ���������� ������ ����������