להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים ������ �������� ������ ��

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של ������ �������� ������ ��