להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים ������ �������� �������� ���������� ������

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של ������ �������� �������� ���������� ������