להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים ������ ���������� ������������ �������� ���������� �������� ����������

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של ������ ���������� ������������ �������� ���������� �������� ����������