להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים ������ ���������� �������� �������� ��������

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של ������ ���������� �������� �������� ��������