להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים ������ ������������ ���� ������ �������������� ������ ������ �������� ���������� �������� ���� ���������� ��������

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של ������ ������������ ���� ������ �������������� ������ ������ �������� ���������� �������� ���� ���������� ��������