להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים ������ ������������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������ ������������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������������������������ ������

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של ������ ������������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������ ������������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������������������������ ������