להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים �������� �� �� �� �� ��

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של �������� �� �� �� �� ��