להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים �������� �� �� ������������

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של �������� �� �� ������������