להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים �������� ����

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של �������� ����