להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים �������� ���� ��

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של �������� ���� ��