להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים �������� ���� ����

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של �������� ���� ����