להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים �������� ���� ������

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של �������� ���� ������