להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים �������� ���� ��������

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של �������� ���� ��������