להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים �������� ���� �������� ����������

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של �������� ���� �������� ����������