להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים �������� ���� ����������

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של �������� ���� ����������