להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים �������� ���� ���������� ������ �������� ������ ����������

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של �������� ���� ���������� ������ �������� ������ ����������