להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים �������� ������

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של �������� ������