להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים �������� ������ ���� ��

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של �������� ������ ���� ��