להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים �������� ������ ���� ������ ����

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של �������� ������ ���� ������ ����