להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים �������� ������ ������ ������ ������ ���� ��

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של �������� ������ ������ ������ ������ ���� ��