להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים �������� �������� ����

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של �������� �������� ����