להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים �������� �������� ���� ����

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של �������� �������� ���� ����