להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים �������� �������� ���� ������ ������

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של �������� �������� ���� ������ ������