להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים �������� �������� ���� ��������

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של �������� �������� ���� ��������