להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים �������� �������� ������

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של �������� �������� ������