להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים �������� �������� ������ ���� ���������� ��������

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של �������� �������� ������ ���� ���������� ��������