להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים �������� �������� ������ ������

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של �������� �������� ������ ������