להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים �������� �������� ������ ��������

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של �������� �������� ������ ��������