להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים �������� �������� ��������

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של �������� �������� ��������