להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים �������� �������� �������� ��������

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של �������� �������� �������� ��������