להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים �������� �������� ����������

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של �������� �������� ����������