להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים �������� ���������� �� ������

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של �������� ���������� �� ������