להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים �������� ���������� ���� �������� ������

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של �������� ���������� ���� �������� ������