להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים �������� ���������� ������ ���� ��������

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של �������� ���������� ������ ���� ��������