להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים �������� ���������� �������� ���� ��������������

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של �������� ���������� �������� ���� ��������������