להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים �������� ���������� �������� ������ ������ �������� ���� ������������ ������ ���� ���� ���� ������ ���� ��������

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של �������� ���������� �������� ������ ������ �������� ���� ������������ ������ ���� ���� ���� ������ ���� ��������