להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים �������� ���������� �������� �������� ��������

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של �������� ���������� �������� �������� ��������