להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים �������� ���������� ����������

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של �������� ���������� ����������