להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים �������� ���������� ���������� ��������

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של �������� ���������� ���������� ��������