להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים �������� ������������ �������� �������� �������� �������� ��������

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של �������� ������������ �������� �������� �������� �������� ��������