להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים ���������� ���� ���������� ������ ������ ���� ���� ����

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של ���������� ���� ���������� ������ ������ ���� ���� ����