להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים ���������� �������� �������� ���� �������� ���� ��������

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של ���������� �������� �������� ���� �������� ���� ��������