להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים ���������� ���������� �������� ���������� ����

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של ���������� ���������� �������� ���������� ����