להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים ���������� ���������� ���������� ����������

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של ���������� ���������� ���������� ����������