להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים ���������� ���������� ���������� ���������� ���������� ����������

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של ���������� ���������� ���������� ���������� ���������� ����������