להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים ���������� ������������ ������ �� ���������� ������ �� ��

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של ���������� ������������ ������ �� ���������� ������ �� ��