להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים ������������ ���� �������������� ���������� �������� ������������

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של ������������ ���� �������������� ���������� �������� ������������