להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים ������������ ���������� ���� ���������������� �������� ���� ������ �������� ���� ������������

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של ������������ ���������� ���� ���������������� �������� ���� ������ �������� ���� ������������